Menu

Jølster

Jølster

Møte i fylkestinget 17. desember 2019 i Sogndal kommune

Fylkesordførar Jon Askeland

Leikanger

Leikanger i Sogndal kommune